ENGINE TYPE PISTON PISTON RING PISTON PIN PIN BUSHING LINER LINER KIT SET
FJ/A Ø 92 1-1.5 Ø 22   TL   TIK NO.
FORGING 4 Cyl.     1-2.0 TL 75   OD    
  CD 39.7 1-4.0 SP25   FT    
  TL 74.4       FD    
TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO.  
5A920100 R5A920100 P5A920100      
           
           
           
REFERENCE NO. REFERENCE NO.   REFERENCE NO. REFERENCE NO.  
           
           
Surface Treatment            
0T