ENGINE TYPE PISTON PISTON RING PISTON PIN PIN BUSHING LINER LINER KIT SET
BUICK 3.0E Ø 89 1-1.2 Ø 23   TL   TIK NO.
  4 Cyl.   -6.5 1-1.5 TL 57   OD    
  CD 38 1-3.0     FT    
  TL 60       FD    
TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO.  
2B890300 R2B890300 P2B890300      
           
           
           
REFERENCE NO. REFERENCE NO.   REFERENCE NO. REFERENCE NO.  
           
           
Surface Treatment            
0N