ENGINE TYPE PISTON PISTON RING PISTON PIN PIN BUSHING LINER LINER KIT SET
K4E-DI Ø 76 1-2.5K Ø 23   TL   TIK NO.
  4 Cyl.     1-2.0 TL 62   OD    
  CD 39.0 1-4.0 R23   FT    
  TL 72       FD    
292.jpg
TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO.  
1M760500 R1M760500 P1M760500 B1M760500    
           
           
           
REFERENCE NO. REFERENCE NO.   REFERENCE NO. REFERENCE NO.  
PMI2578HA00          
           
Surface Treatment            
0T